Quan hệ cổ đôngBáo cáo quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hoà Tân trân trọng công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 như sau:

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

Tải file

Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2023

Tải file

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Tải file

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Tải file