Giới thiệu

Giới thiệu Công ty

Về công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân hiện nay là một đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số: 6653/QĐ-UBND ngày 30.12.2005 phụ trách địa bàn Quận 10, Quận 11 và Phường Phú Trung Quận Tân Phú.

Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco) – trước đây là Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã được UBND TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 4532/QĐ-UBND và quyết định số 6653/QĐ-UBND ngày 31/08/2005.
18/112006

tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập để bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và thống nhất ban hành Điều lệ Công ty (lần đầu).
16/012007

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005925 và chính thức đi vào hoạt động cổ phần từ 01/02/2007.
22/052008

bổ sung ngành nghề hoạt động

Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – sửa đổi lần thứ I – bổ sung thêm ngành nghề hoạt động của Công ty.
05/122011

chính thức giao dịch trên thị trường Upcom

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chính thức giao dịch trên thị trường Upcom với Mã chứng khoán là PJS, số lượng đăng ký giao dịch là 9.000.000 cổ phiếu và mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
19/042012

thay đổi người đại diện theo pháp luật

Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – sửa đổi lần thứ II – thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
09/082013

mã hóa và bổ sung ngành nghề hoạt động

Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – sửa đổi lần thứ III – mã hóa và bổ sung ngành nghề hoạt động của Công ty.
16/062020

thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Công ty được Sở Kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – sửa đổi lần thứ IV – thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Sơ đồ tổ chức

Ngành nghề kinh doanh

01.Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước trong nhà (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)
02.Tư vấn xây dựng công trình cấp nước dân dụng – công nghiệp (trừ khảo sát xây dựng)
03.Xây dựng công trình cấp thoát nước
04.Duy tu sửa chữa công trình giao thông (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở
05.Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước
06.Tái lập mặt đường đối với công trình chuyên ngành cấp nước. Tái lập mặt đường, vĩa hè
07.Sản xuất nước tinh khiết
08.Mua bán nước tinh khiết. Mua bán vật tư, máy móc ngành nước
09.Xử lý nền móng công trình
10.Lập dự án. Thẩm tra thiết kế. Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước. Giám sát xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế kết cấu công trình cấp nước theo tuyến.
11.Cung ứng kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng – sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn)
12.Kinh doanh bất động sản
13.Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Địa bàn kinh doanh

Quận 10
Quận 11
Phường Phú Trung, Quận Tân Phú