Quan hệ cổ đôngBáo cáo thường niên

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022

Tải file

Báo cáo thường niên năm 2021

Tải file

Báo cáo thường niên năm 2020

Tải file

Báo cáo thường niên năm 2019

Tải file