Quan hệ cổ đôngBáo cáo quản trị

Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021

Tải file

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2015

Tải file

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Tải file

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Tải file