Văn bảnThông tư

Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".
 • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Thông tư Số hiệu: 04/2009/TT-BYT
 • Người ký: Trịnh Quân Huấn
 • Ngày ký: 17/06/2009
 • Ngày hiệu lực: 01/12/2009
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"
 • Cơ quan ban hành: Bộ Y tế Loại văn bản:
 • Thông tư Số hiệu: 05/2009/TT-BYT
 • Người ký: Trịnh Quân Huấn
 • Ngày ký: 17/06/2009
 • Ngày hiệu lực: 01/12/2009
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 • Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Số hiệu: 01/2008/TT-BXD
 • Người ký: Nguyễn Văn Liên
 • Ngày ký: 02/01/2008
 • Ngày hiệu lực: 09/11/2009
Nội dung tải file tại đây: Tải file

Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.
 • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Số hiệu: 100/2009/TT-BTC
 • Người ký: Trần Văn Hiếu
 • Ngày ký: 20/05/2009
 • Ngày hiệu lực: 05/07/2009
Nội dung tải file tại đây: Tải file