2711 - 2023

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “THI ĐUA KHEN THƯỞNG DƯỚI CỜ” TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.
Và những người thi đua là những người yêu nước nhất
(Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài phát biểu khai mạc
Đại hội các Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc, ngày 01.5.1952)

     Thực hiện lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng đem hết sức mình tham gia kháng chiến, kiến quốc thành công và đang tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Phong trào thi đua đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động, thiết thực. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ngày càng phát triển sâu rộng cả về nội dung và hình thức.
     Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch, địa bàn, Quận 10, Quân 11 và Phường Phú Trung Quận Tân Phú. Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tính đến thời điểm này các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch: Sản lượng nước tiêu thụ năm 2023 tăng 105,4%; Giá bán bình quân tăng 102% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng công tác Giảm thất thoát nước đã kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước bình quân lũy kế 11 tháng năm 2023 là 4,97% so với kế hoạch Tổng Công ty giao là 13,70%.
     Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc tập thể cán bộ, công nhân lao động đã không ngừng phấn đấu học tập, lao động, quyết tâm thực hiện thi đua nâng cao năng suất lao động. Từ đầu năm đến nay, thành tích thi đua đạt được: là đơn vị đạt giải Nhất ‟Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Sáng tạo ngành cấp nước” năm 2023; Tập thể Công đoàn vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất trong phòng trào Công đoàn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23.
     Nét nổi bật trong phong trào thi đua tại Công ty CPCN Phú Hòa Tân là bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi đua chung của Tổng Công ty, việc  thi đua khen thưởng được tổ chức thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong năm 2023, đơn vị phát động phong trào “Thi đua khen thưởng dưới cờ”, nội dung thi đua bám sát từng nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Đội, tạo không khí thi đua sôi nổi, hào hứng trong tập thể người lao động trong công ty.
     Lễ Chào cờ vào ngày thứ Hai, dù chỉ diễn ra khoảng 20 phút nhưng là khoảng thời gian cả đơn vị tập trung để tổng kết công việc và đặc biệt là Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc công tác đột xuất và thường kỳ tháng. Đây là hoạt động ý nghĩa, trong không khí trang nghiêm của buổi Lễ Chào cờ, việc tuyên dương khen thưởng dưới cờ, trước tập thể sẽ giúp mọi người cảm thấy vinh dự và tự hào hơn, điều này đã tạo động lực cho tất cả nhân viên trong công việc, đồng thời mang tính nêu gương, nhân rộng gương lao động giỏi, công tác tốt.
     Phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Bác tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân vừa thực hiện theo hệ thống thi đua các cấp vừa có nét riêng của đơn vị. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty hiểu và làm theo lời Bác dạy là Thi đua để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - Đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục với Chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, Thi đua là để thêm yêu ngành, yêu nước 

Huỳnh Thị Xuân Uyên