BÁO CHỈ SỐ NƯỚC

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thông báo

Thống kê truy cập

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết phụ lục Hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh năm 2022
Thanh toán hóa đơn nước, nhận ngay mã quà tặng 50.000đ
Thanh toán hóa đơn Nước bội thu quà - Giảm ngay 50k
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu
Danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Hội nghị trực tuyến chuyên đề Khối thi đua 3 các đơn vị kinh doanh ngành nước
Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
Ngành cấp nước chuyển đổi số
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Nỗ lực cung cấp nước sạch cho các khu cách ly dịch bệnh trên địa bàn Quận 10
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Dương Hồng Nhân gửi thư đến toàn thể CBCNV
Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021
Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa Đơn Kế Tiếp
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết phụ lục Hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu
Danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty
Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần 7 năm 2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần thứ 3, năm 2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần 2, năm 2021
Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần 2, năm 2021
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, sửa đổi lần thứ 2, năm 2021
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh năm 2022
Công ty thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh ...
Thanh toán hóa đơn nước, nhận ngay mã quà tặng 50.000đ
Thanh toán hóa đơn Nước bội thu quà - Giảm ngay 50k
Hội nghị trực tuyến chuyên đề Khối thi đua 3 các đơn vị kinh doanh ngành nước
Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
Ngành cấp nước chuyển đổi số
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Nỗ lực cung cấp nước sạch cho các khu cách ly dịch bệnh trên địa bàn Quận 10
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Dương Hồng Nhân gửi thư đến toàn thể CBCNV
Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa Đơn Kế Tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 29/6/2021 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 15/6/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 28/6/2021
Thông báo tạm ngưng các dịch vụ trực tuyến để bảo trì hệ thống Công nghệ Thông tin từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 06/6/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 31/5/2021
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X: Ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Thanh toán tiền nước một bước xong ngay
Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2021
Hội nghị ký kết giao ước thi đua các Công đoàn cơ sở thuộc cụm thi đua 2 (khối kinh doanh) năm 2021
Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020
Đoàn thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham gia Chương trình “Xuân Tình nguyện năm 2021”.