Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 7 quận 11 (từ 15h45 đến 16h45 ngày 20/10/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 6 Quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 21/10/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 7 Quận 11 (từ 13h40 đến 14h40 ngày 19/10/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4,6 quận 11 (từ 8h30 đến 9h30 ngày 14/10/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 14 quận 10; phường 3,4,6,8 quận 11 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 1 Quận 11 (từ 10h30 đến 11h30 ngày 12/10/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 10 Quận 11 (từ 11h10 đến 11h30 ngày 11/10/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường Phú Trung quận Tân Phú (từ 11h15 đến 11h45 ngày 29/06/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1 quận 10 (từ 9h đến 9h30 ngày 17/6/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 15 quận 10; hẻm 95 và 101 đường Bắc Hải (từ 10h20 đến 12h30 ngày 14/6/2021 Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 13 quận 11 (từ 22h ngày 11/6/2021 đến 3h sáng ngày 12/6/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 9 quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 11/6/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 4 quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 11/6/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 9 quận 10 (từ 1h đến 4h ngày 09/6/2021) Thông báo tạm ngưng cung cấp nước phường 1 quận 11 (từ 9h15 đến 9h45 ngày 08/6/2021)

BÁO CHỈ SỐ NƯỚC

Zalo Official Account

Tin tức mới nhất

Thông báo

Thống kê truy cập

Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn
Ngày 08/10/2021, Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc ...
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
Ngành cấp nước chuyển đổi số
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Nỗ lực cung cấp nước sạch cho các khu cách ly dịch bệnh trên địa bàn Quận 10
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Dương Hồng Nhân gửi thư đến toàn thể CBCNV
Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021
Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa Đơn Kế Tiếp
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 29/6/2021 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 15/6/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 28/6/2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Thông báo tạm ngưng các dịch vụ trực tuyến để bảo trì hệ thống Công nghệ Thông tin từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 06/6/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 31/5/2021
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X: Ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi Người đại diện theo pháp luật
Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty
Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2021
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng mua sĩ nước sạch năm 2021 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần 7 năm 2021
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần thứ 3, năm 2021
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần 2, năm 2021
Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sửa đổi lần 2, năm 2021
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, sửa đổi lần thứ 2, năm 2021
Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và tài liệu họp
Danh sách cổ đông PJS có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối thi đua 3 – Tổng Công ty Cấp nước Cấp nước Sài Gòn
Ngày 08/10/2021, Hội nghị trực tuyến sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc ...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
Ngành cấp nước chuyển đổi số
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: Nỗ lực cung cấp nước sạch cho các khu cách ly dịch bệnh trên địa bàn Quận 10
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Dương Hồng Nhân gửi thư đến toàn thể CBCNV
Quét Hóa Đơn Bất Kỳ - Nhận Ngay Thẻ Quà 20.000đ Cho Hóa Đơn Kế Tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 29/6/2021 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 15/6/2021 ĐẾN HẾT NGÀY 28/6/2021
Thông báo tạm ngưng các dịch vụ trực tuyến để bảo trì hệ thống Công nghệ Thông tin từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 06/6/2021
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG CÁC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CPCN PHÚ HÒA TÂN TỪ NGÀY 31/5/2021
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khoá X: Ông Dương Hồng Nhân - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
Thanh toán tiền nước một bước xong ngay
Hội nghị người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân năm 2021
Hội nghị ký kết giao ước thi đua các Công đoàn cơ sở thuộc cụm thi đua 2 (khối kinh doanh) năm 2021
Công ty CPCN Phú Hòa Tân tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng, đoàn thể năm 2020
Đoàn thanh niên Công ty CPCN Phú Hòa Tân tham gia Chương trình “Xuân Tình nguyện năm 2021”.
Hội thao mừng đảng mừng xuân năm 2021
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân xuất sắc nhận giải “Bàn tay vàng” Hội thi bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TPHCM lần thứ 3 năm 2020.
Chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thanh toán hóa đơn trên website và ứng dụng Payoo
Thế hệ trẻ thanh niên cấp nước Phú Hòa Tân tham gia sinh hoạt chủ đề “hành trình về nguồn năm 2020”