Văn bản

Nghị định số: 117/2007/NĐ-CP
Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. Ban hành ngày: 11 tháng 7 năm 2007
Quyết định số: 103/2009/QĐ-UBND
Quyết định về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/03/2010.
Thông tư: 04/2009/TT- Bảo hiểm Y tế
Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống".
Thông tư: 05/2009/TT-BYT
Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế về ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"
Quyết định số: 69/2007/QĐ-UBND
Quyết định về ban hành Qui định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Nghị định số: 109/2007/NĐ-CP
Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Ban hành ngày: 26 tháng 6 năm 2007
Quyết định số: 139/2007/QĐ-UBND
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 07 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn Thành phố.
Nghị định số: 115/2008/NĐ-CP
Tăng giá nước thô lên thành 750 đ/m3 từ 01/01/2009. Ban hành ngày: 14 tháng 11 năm 2008
Kết quả hiển thị từ 1-8 (trên 12 mục)
    1 .. 2