Tích cực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 13/06 vừa qua, Đảng Ủy – Ban Tổng Giám đốc – Công Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Theo đó, Chi bộ 1, Chi bộ 2 và 4 cá nhân của Phuwaco đã vinh dự được khen thưởng. Kết quả này có được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng Ủy Tổng Công ty, Đảng bộ Công ty và sự phấn đấu không ngừng của tập thể CBCNV Phuwaco.

Giai đoạn cuối năm 2102, Chi bộ 1,2 và 3 đã thực hiện thành công kế hoạch “120 ngày đêm thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012” và gặt hái nhiều kết quả tốt trong “công tác giảm nước thất thoát thất thu  ở các DMA đã được bàn giao”. Song song với những công tác trọng tâm, việc giải ngân thanh quyết toán công trình, sửa bể và tái lập mặt đường luôn được tiến hành nhanh chóng, đúng yêu cầu.

Song song với những kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh, Phuwaco cũng đã có nhiều hoạt động  “hướng về cộng đồng phát triển để phục vụ tốt hơn” đào tạo giao tiếp, nhắc nhở, chính đốn lối sống của CBCNV, tích cực kêu gọi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm 2012, CBCNV Phuwaco đã tích cực hưởng ứng những chương trình từ thiện vì cộng đồng, sử dụng tiết kiệm tài sản công và xây dựng môi trường công sở Văn minh – Lịch sự. Phuwaco hi vọng những kết quả đạt được sẽ là tiền đề để CBCNV phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 2013 và xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh và giản dị như chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nguyễn Văn Đắng

Tin tức liên quan