PHUWACO triển khai thực hiện nghị quyết Trung Ương 6

Trên tinh thần hội nghị Nghị quyết Trung ương 6 của Chính Phủ, đồng chí Phạm Khương Thảo - Bí thư đảng bộ, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân đã báo cáo trước toàn thể CBCNV của đơn vị, về những tồn tại cũng như thành tựu mà Phú Hòa Tân đã đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động, kế hoạch và mục tiêu cho năm tới. Hội nghị diễn ra nghiêm túc với sự tham gia của toàn thể đảng viên và cán bộ chủ chốt. Trước khi báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, Bí thư Đảng bộ đã sơ lược những nội dung của hội nghị Trung ương 6 của Chính Phủ để CBCNV nắm tình hình. Theo đó, nội dung hội nghị Trung ương 6 thảo luận xung quanh 5 vấn đề lớn sau:
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hước, nhiệm vụ năm 2013;
  • Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;
  • Vấn đề đất đai;
  • Giáo dục và đào tạo;
  • Phát triển khoa học và công nghệ.
Là một trong những doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm tỉ lệ trên 70% vốn chủ sở hữu, luôn đi đầu trong công tác đảm bảo nước sạch đến từng hộ dân trên địa bàn được giao cũng như luôn luôn đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ cao để giảm thiểu tối đa lượng nước sạch thất thoát, giảm chi phí cho công ty, giảm sức lao động cho CBCNV, Phú Hòa Tân đã và đang theo đúng tôn chỉ của Đảng và Nhà nước, đó là:
- Doanh nghiệp có vốn nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô.
- Doanh nghiệp có vốn nhà nước phải tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt và địa bàn quan trọng.
Đặc biệt, với yêu cầu của Chính phủ “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”, Phú Hòa Tân luôn là đơn vị tích cực với công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu phát triển ngành cấp nước. Nhờ áp dụng công nghệ vào công tác kỹ thuật đơn vị luôn đạt được mức giảm tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất thành phố./.
Đồng chí Phạm Khương Thảo – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân báo cáo

Nguyễn Văn Đắng – Phó Giám đốc Kỹ thuật

Tin tức liên quan