Phong trào thi đua xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2014 của Đoàn thanh niên Phuwaco

Hưởng ứng đợt thi đua 120 ngày đêm hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh và tạo môi trường “Xanh sạch đẹp” tại nơi làm việc, Đoàn thanh niên Phuwaco đã tổ chức hoạt động cải tạo cây xanh tại công ty, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường
Trồng cây xanh là một hoạt động là một hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ, đồng thời là công trình thanh niên năm 2014 BCH Đoàn cơ sở công ty phát động. Hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường góp phần tạo nên một truyền thống của Đoàn Thanh niên công ty trong những năm tiếp theo, qua đó thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện tham gia trồng cây gây rừng, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng đất nước phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ trong hoạt động tình nguyện
Với công trình thành niên này, Đoàn cơ sở Phuwaco mong muốn việc trồng cây là một khởi đầu tốt đẹp cho năm hoạt động kinh doanh mới, không những tạo khí thế cho toàn thể thanh niên chi nhánh phấn đấu, triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn là một việc làm ý nghĩa, thiết thực “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Một số hình ảnh các bạn đoàn viên thanh niên trồng cây xanh:
Đào đất để thay đất mới và bón phân cho cây xanh
 
Thay đất mới để trồng lại cây xanh

 
 

 
 

Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan