Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Kinh doanh

     Công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.
     Ngày 01/11/2018, Chi bộ Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Huỳnh Thúc Hùng.
     Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Khương Thảo – Bí thư Đảng bộ; các đồng chí khách mời và toàn thể đảng viên Chi bộ Kinh Doanh.
     Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm và trân trọng. Đồng chí đảng viên mới bày tỏ cảm nghĩ của mình trước Chi bộ với nhiều tình cảm: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đảng viên; hứa tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nhiều hơn nữa về phẩm chất, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh đi lên.
     Thay mặt Chi bộ Kinh doanh, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và nhắc nhở đồng chí luôn rèn luyện phấn đấu để xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 
Quần chúng ưu tú Huỳnh Thúc Hùng đọc đơn xin vào Đảng

 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Chi bộ Kinh doanh thông qua Nghị quyết Kêt nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Huỳnh Thúc HùngĐảng viên Chi bộ Kinh doanh tham dự Lễ Kết nạp Đảng viên mới

 
Nguyễn Minh Duy

Tin tức liên quan