Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo công ty và Người lao động

Ngày 04/07/2014, Công ty CPCN Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Công ty và người lao động. Đây là một hoạt động thường niên của đơn vị nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như kịp thời điều chỉnh những tồn tại vướng mắc trong công tác điều hành quản lý doanh nghiệp.

Ông Tô Phong Danh – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại hội nghị

Thành phần tham dự hội nghị đối thoại gồm Ban giám đốc , BCH Công đoàn, Ban đại diện người lao động.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, người lao động đã có buổi đối thoại trực tiếp về một số vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động. Có các ý kiến được đưa ra thảo luận xoay quanh các nội dung như: ổn định tư tưởng CBCNV đối với công tác dò bể đêm khi gặp sự cố cướp giật máy móc, CB.CNV không tham quan xa cùng Công ty đề nghị được có 02 ngày phép khi tham quan cùng gia đình, Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ do Công ty mua, nay CB.CNV về hưu không đủ khả năng tham gia tiếp, đề nghị xem xét hỗ trợ giải quyết sớm v.v…

 

Đại diện cho người lao động, Ông Tô Phong Danh – Chủ tịch Công đoàn Công ty đưa ra các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Phần đối thoại diễn ra trong không khí sôi nổi, các ý kiến chính đáng đều được lãnh đạo Công ty ghi nhận và sẽ có kế hoạch thực hiện với tất cả tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tại hội nghị, Ông Phạm Khương Thảo - Giám đốc Công ty đại diện cho lãnh đạo đơn vị đã trả lời tất cả các nội dung được nêu ra.

Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc Công ty trả lời các nội dung thảo luận

Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc tạo ra sự hài hoà những mong muốn của người lao động, người sử dụng lao động đồng thời tạo ra sự minh bạch, xây dựng lòng tin giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nếu doanh nghiệp tổ chức đối thoại tốt còn tạo động lực, khuyến khích người lao động đem kiến thức của mình đóng góp cho doanh nghiệp, từ đó làm tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất, giúp người lao động yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp hơn bởi một khi người lao động cảm thấy được tôn trọng và họ biết rằng doanh nghiệp luôn quan tâm đến đời sống của họ thì họ sẽ có động lực lớn để làm việc và làm việc với năng suất cao.

Đối thoại giữa Ban Giám đốc và đại diện người lao động

Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan