Hội nghị đối thoại định kỳ Quý 3 năm 2014

Tiếp nối hoạt động định kỳ của hội nghị đối thoại, ngày 09/10/2014, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ quý 3 giữa Lãnh đạo Công ty, đại diện các đoàn thể và người lao động Công ty.

Thông qua hội nghị đối thoại nhằm tạo điều kiện trao đổi trực tiếp, chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động; đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị theo quy định pháp luật; lãnh đạo Công ty cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động cũng như điều chỉnh những tồn tại vướng mắc trong công tác điều hành quản lý.

BGĐ, BCH Công đoàn tham dự Hội nghị đối thoại định kỳ Quý 3 năm 2014

Các ý kiến được đưa ra thảo luận xoay quanh các nội dung như: các vấn đề liên quan đến công việc của người lao động; phúc lợi; đời sống của CBCNV; kế hoạch thi đua nước rút 120 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Tại buổi đối thoại ban lãnh đạo Công ty đã lắng nghe toàn bộ những ý kiến, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị và đề xuất của người lao động trong công ty. Trên cơ sở đó Ban Giám đốc Công ty, Công Đoàn và Người lao động cùng trao đổi, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Thay mặt phía người sử dụng lao động, Ông Phạm Khương Thảo, Giám đốc Công ty đã giải đáp những thắc mắc của người lao động rất cụ thể, chi tiết. Các vấn đề liên quan đến đợt thi đua 120 ngày đêm hoàn thành sản xuất kinh doanh vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng thể hiện quyết tâm của đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

Ông Phạm Khương Thảo, Giám đốc công ty trả lời các ý kiến đưa ra tại hội nghị
 
Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc xây dựng lòng tin giữa người lao động và người sử dụng lao động; khuyến khích người lao động đem kiến thức của mình đóng góp cho Công ty, từ đó làm tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Những thắc mắc của người lao động đều được giải thích thỏa đáng, rõ ràng, những kiến nghị đề xuất được ghi nhận và giải quyết thấu đáo, tạo cho CBCNV tâm lý thoải mái và phấn khởi. Qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực hết mình, đoàn kết vượt qua các thách thức mới góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.

Phùng Xuân Trung.

Tin tức liên quan