Hội nghị đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

     Chiều ngày 03/10/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020.
     Đến dự Đại hội có ông Tô Trung Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn; Ban Giám đốc Công ty và 96 đại biểu là đoàn viên công đoàn Công ty.
     Tại Đại hội, Đồng chí Tô Phong Danh – Chủ tịch Công đoàn công ty đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình công nhân viên lao động và kết quả họat động công đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 - 2017; tiến hành kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.
     Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Công đoàn Công ty trên các mặt công tác và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tô Trung Dũng đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như những thiếu sót cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới; các hoạt động công đoàn phải tạo được hiệu quả cao trong việc phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Công ty, không ngừng nâng cao năng lực công tác, chăm lo đời sống cho người lao động.
     Đại hội đã tiến hành bầu cử danh sách các đại biểu tham dự hội nghi đại biểu công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn khóa III nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:
         Đại biểu chính thức
  • Đồng chí Nguyễn Thị Hải Quý – Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Đồng chí Quách Thanh Vinh – UV.BCH Công đoàn
  • Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – UV.BCH Công đoàn
         Đại biểu dự khuyết:
  • Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Nương – Ủy viên BCH (Trưởng Ban nữ công)
     Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2015-2017 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội. 
 
Ông Tô Phong Danh – Chủ tịch Công đoàn Công ty Báo cáo tại Hội nghị

Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua các chỉ tiêu tại Hội nghị

 Bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự hội nghi đại biểu công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn khóa III
nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Tô Trung Dũng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn phát biểu tại hội nghị

 
Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan