Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Nhằm tuyên truyền, triển khai những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến đoàn viên thanh niên, ngày 26/09/2013 Đoàn Cơ sở CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân kết hợp với Đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đoàn viên Cấp nước Phú Hòa Tân và Cấp nước Tân Hòa học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Khánh Vân – Ủy viên Thường vụ, Phó Ban Mặt trận An ninh Quốc phòng Địa bàn dân cư Thành đoàn Tp.Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Đảm – Bí thư Đoàn Cơ sở Cấp nước Tân Hòa, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Bí thư Đoàn Cơ sở Cấp nước Phú Hòa Tân.

Các đoàn viên đã được đồng chí Vân phổ biến và quán triệt 3 chuyên đề: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức của đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; Những nội dung trọng tâm 2 phong trào “Xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân-lập nghiệp”. Đồng thời, Hội nghị cũng giới thiệu một số điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Đồng chí Trần Hoàng Khánh Vân phổ biến và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống./.

Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan