Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết 54/2017/QH14 và chuyên đề năm 2018

     Ngày 10/5/2018, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, kết luận số 21-KL/TW và học tập chuyên đề năm 2018 theo chỉ thị số 05-CT/TW, và kế hoạch số 03-KH/TW cho toàn thể Đảng viên, Cán bộ chủ chốt, BCH Đoàn thanh niên của Công ty.
     Hội nghị đã nghe đồng chí Lý Kim Ngân, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phó giới thiệu và thông tin những nội dung nêu trên.
     Hội nghị nhằm giúp Đảng viên, cán bộ chủ chốt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề cần tập trung thực hiện, xác định các giải pháp cụ thể của từng đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội; xem đây là thời cơ hết sức quan trọng, là đột phá về thể chế để TPHCM phát triển nhanh, bền vững hơn.
     Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội là thời cơ cách mạng hết sức quan trọng, là đột phá về thể chế để Thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn. Giúp cho Thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên trong quá trình phát triển cũng như các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị, các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn thách thức lớn với sự phát triển của Thành phố trong thời gian tới.
     Tại hội nghị cũng đã tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đảng bộ tại Công ty trong năm 2017.
     Cũng tại hội nghị, đồng chí Lý Kim ngân cũng đã chia sẽ những cảm nghĩ sâu sắc sau chuyến đi công tác, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 với những kỷ niệm vô cùng quý giá.

 
Đảng viên, cán bộ chủ chốt, BCH Đoàn thanh niên tham dự Hội nghị học tập quán triệt
Đồng chí Lý Kim Ngân, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo, chia sẻ thông tin tại Hội nghị
 
 
Khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, tập thể đã có thành tích tốt trong hoạt động Đảng bộ tại Công ty trong
năm 2017.

 
Phùng Xuân Trung

 

Tin tức liên quan