Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015

Thực hiện Kế hoạch số 21-HĐ/ĐU ngày 9/11/2009 cuả Đảng uỷ Tổng Công ty Cấp nước Sài gòn về việc tổ chức Đại hội Đảng đảng cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty; trong chương trình chung  đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ngày 5/06/2010 tại công ty, Chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2010 – 2015), đây là đại hội được tiến hành với sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ (2005 – 2010) và đánh giá là “Chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ qua”, đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ tới (2010-2015). Các đảng viên đã đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, bầu Ban Chấp hành chi bộ, bầu bí thư, bầu phó bí thư chi bộ và thông qua Nghị quyết đại hội 100% về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015.
 
Ban chấp hành chi bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Thành phần tham dự Đại hội Đảng bộ Sawaco

N.V.Đ - KT


Tin tức liên quan