Đại hội Đảng viên Chi bộ Kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2020

    Chiều ngày 21/9/2017, tại phòng Họp C Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã diễn ra Đại hội Đảng viên Chi bộ Kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2020.
    Đến dự Đại hội có đồng chí Phạm Khương Thảo – Bí thư Đảng bộ -  Giám đốc Công ty; đồng chí Lý Kim Ngân – Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng các đồng chí Đảng viên trực thuộc Chi bộ Kinh doanh.
    Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, báo cáo chính trị của Chi bộ Kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2017 và báo cáo kiểm điểm cấp ủy do đồng chí Lê Trung Thành, Bí thư Chi bộ trình bày. Báo cáo chính trị tại đại hội đã tổng kết các thành quả đã đạt được trong công tác của Chi bộ về chính trị, tư tưởng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống chính trị, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.
    Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Kinh doanh luôn giữ vững mức tăng ổn định sản lượng nước tiêu thụ và doanh thu tiền nước, tỷ lệ thực thu hàng năm đạt trên 99%, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều đạt kế hoạch và trên 17%.
    Đại hội cũng là dịp để đánh giá toàn diện những ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đối với công tác Đảng, Chi bộ luôn quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp được 01 đảng viên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công nhân trực tiếp sản xuất, có trình độ đại học; Chi bộ hiện đang theo dõi, giúp đỡ 09 quần chúng ưu tú do 02 đoàn thể giới thiệu và đây là những nhân tố tích cực, luôn phát huy được vai trò xung kích trong quá trình trình thực hiện nhiệm vụ.
    Sau gần 2 giờ làm việc hiệu quả, với tinh thần tập trung dân chủ, thực hiện đúng các quy định về bầu cử của Đảng, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, các chức danh, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 3 đồng chí:
  • Đồng chí Lê Trung Thành – Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung– Phó Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Tô Phong Danh - Chi ủy viên.
    Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với đội ngũ trẻ năng động, với sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên, Chi bộ Kinh Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sẽ nỗ lực và quyết liệt hơn nữa trong mọi lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Công ty giao cũng như các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.
    Một số hình ảnh tại đại hội:
Đảng viên Chi bộ Kinh doanh tham dự Đại hội

Đồng chí Lê Trung Thành - Bí thư Chi bộ Kinh doanh báo cáo tại đại hội

Đồng chí Phạm Khương Thảo - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ban chấp hành Chi bộ Kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2020
Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan