Đại hội Đảng viên Chi bộ Hành chánh Kế toán nhiệm kỳ 2017-2020

    Ngày 22/8/2017 Chi bộ Hành chánh Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
    Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Khương Thảo – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Công ty, đồng chí Lý Kim Ngân – Phó Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các đồng chí Đảng ủy viên, cùng toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ.
    Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017- 2020; Báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực: Tổ chức hành chính, công tác tài chính kế toán.
    Trong nhiệm kỳ vừa qua,  Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau :
  • Về công tác Tài chính Kế toán:
    Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp, Quản lý sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn Công ty, xây dụng kế hoạch tài chính, kế toán, chính xác và đúng quy định,  theo dõi sát sao tình hình hoạt động tài chính công ty.
  • Về công tác Tổ chức Hành chánh:
    Thực hiện tốt chính sách lao động, Chú trọng công tác tổ chức đào tạo, xây dựng chế độ lương, thưởng tương đối phù hợp với người lao động,tổ chức thành công nhiều hoạt động hội nghị
    Thay mặt Đảng ủy đồng chí Lý Kim Ngân – Phó Bí thư Đảng bộ Công ty đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể Chi bộ Hành chánh Kế toán đã có nhiều cố gắng nổ lực, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Chi bộ đã phấn đấu nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra; quan tâm thực hiện thường xuyên công tác chính trị, tư tưởng; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc và đúng theo kế hoạch.
    Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ như sau:
  • Đồng chí Dương Thị Mỹ Quý – Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Trần Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Chi bộ
    Đại hội Chi bộ Hành chánh Kế toán đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội được thông qua với 100% đảng viên nhất trí. Tại đại hội đã giao nhiệm vụ cho Chi ủy mới tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng và đảng viên, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội. Thành công của Đại hội chính là kết quả của tinh thần hợp tác, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể đảng viên.
    Một số hình ảnh tại đại hội:

Đảng viên Chi bộ Hành chánh Kế toán tham dự đại hội

Đồng chí Dương Thị Mỹ Quý - Bí thư Chi bộ Hành chánh Kế toán báo cáo tại đại hội

Đồng chí Lý Kim Ngân - Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ban chấp hành Chi bộ Hành chánh Kế toán nhiệm kỳ 2017-2020
Phùng Xuân Trung

Tin tức liên quan