Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

     Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra sáng 12/05/2020. Đến tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Khuyên – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; đồng chí Dương Hồng Đệ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; các đồng chí phụ trách các ban xây dựng Đảng – Đảng bộ Tổng Công ty cùng toàn thể đảng viên tại Công ty.
     Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; kết quả thảo luận các ý kiến đóng góp cho văn kiện của cấp ủy cấp trên.
     Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tuy phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt công tác giảm thất thoát nước; Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng, tiện lợi qua nhiều kênh thông tin Website, mạng xã hội Zalo; Triển khai nhiều sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất – kinh doanh; Hoạt động tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty đa dạng sôi nổi gắn liền nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động công tác tại Công ty. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty. Đảng ủy có 08 tập thể và 23 cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy Tổng Công ty tuyên dương, khen thưởng.
     Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến cho các văn kiện đại hội Đảng cấp trên và văn kiện Đại hội Đảng bộ Công ty. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 -2025: Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% người dân; Thực hiện tốt công tác giảm thất thoát nước; Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất kinh doanh; Chăm lo tốt các chế độ chính sách cho người lao động; Lãnh đạo xây dựng Công ty phát triển bền vững, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thực hiện tổ chức học tập quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt các công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát, công tác dân vận, lãnh đạo đoàn thể.
     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, năng lực và phẩm chất mà Đảng bộ và tập thể người lao động Công ty giao phó; đồng chí Lê Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục được bầu chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.
     Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy năng lực lãnh đạo xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân cùng Ban điều hành Công ty và người lao động tại đơn vị một lòng đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Bà Lê Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội


Ông Bùi Đức Sinh, Phó Giám đốc Công ty thông qua báo cáo tổng kết thực hiện 
Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Phạm Khương Thảo, Giám đốc Công ty thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020Ông Trần Văn Khuyên - Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tại Đại hội


Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Thiện Minh

Tin tức liên quan