Thông báo tạm ngưng cung cấp nước Phường 5 Quận 11 (từ 22h đêm ngày 20/01/2021 đến 5h sáng ngày 21/01/2021).


CÔNG TÁC: Đóng van bước thực hiện công tác đóng nước di dời đồng hồ tổng D200.
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo quý khách hàng được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Công ty rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng./.