Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp HCM

Điện thoại: (84-08) 38 558 410 Fax: (84-08) 39 555 282

Xem chi tiết thông báo của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân TẠI ĐÂY

Xem chi tiết thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp Hồ Chí Minh TẠI ĐÂY

Tin tức liên quan