Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố Nghị quyết HĐQT về việc về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong năm 2017.

Tin tức liên quan