Nghị quyết HĐQT về việc điểu chỉnh đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố Nghị quyết HĐQT về việc điểu chỉnh đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trong năm 2017 như sau:

Tin tức liên quan