Công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin về việc ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2013

Tin tức liên quan