Hướng dẫn tra cứu và tải hóa đơn dịch vụ khách hàng

     Kính thưa Quý khách hàng, nhằm hòa nhập xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và thực hiện tốt chủ trương của nhà nước về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
     Từ ngày 1/4/2019 Quý khách hàng khi thanh toán các dịch vụ: Gắn mới, nâng dời. gắn lại ĐHN, kiểm định, bấm chì, đóng mở nước, Cung cấp họa đồ…. và các dịch vụ khác sẽ nhận hóa đơn điện tử không nhận hóa đơn giấy như trước đây.
Sau khi thanh toán hóa đơn, để kiểm tra, tra cứu và tải hóa đơn, Quý khách hàng thực hiện các bước như sau:
BƯỚC 1:
Truy cập website http://hoadon.phuhoatan.com.vn
Truy cập Website http://phuwaco.com.vn và chọn mục
Hóa đơn điện tử Dịch vụ khách hàng


BƯỚC 2:
  • Khi thu tiền, Công ty sẽ cấp Biên nhận thu tiền để xác nhận Quý khách hàng đã thanh toán dịch vụ, trên biên nhận hiển thị mã tra cứu để Quý khách hàng có thể tra cứu và tải hóa đơn điện tử
 
 
BƯỚC 3:
  • Để tra cứu hóa đơn dịch vụ, Quý khách hàng chọn mục Hóa đơn dịch vụ
 


BƯỚC 4:
  • Sau khi chọn Hóa đơn dịch vụ, ở chức năng này, hệ thống sẽ yêu cầu Quý khách hàng nhập mã tra cứu để xem và tải hóa đơn điện tử, Quý khách hàng nhập Mã tra cứu đã được in trên biên nhận thu tiền, nhập mã xác nhận để thực hiện xem và tải hóa đơn điện tử.
 

BƯỚC 5:
  • Sau khi nhập thông tin đầy đủ, nhấn tìm kiếm để xem và tải hóa đơn điện tử
 

Để xem hóa đơn trực tuyến, Quý khách hàng chọn Xem chi tiết
Để tải hóa đơn, Khách hàng chọn Tải PDF
  • Lưu ý: Khách hàng chỉ tải được hóa đơn sau khi đã thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán
 

Văn bản liên quan